کارخانه تور

Outlook کارخانه

چشم انداز کارخانه

بخشی از دفتر تولید 1

بخشی از دفتر تولید

Outlook کارخانه

گروه مهندسی

بخشی از دفتر 11

بخشی از دفتر

دستگاه برش چوب

دستگاه برش چوب

دستگاه تشکیل خلاuum پلاستیکی

پلاستیک ماشین تشکیل خلا

CNC

CNC

دستگاه برش لیزری

دستگاه برش لیزری

انبار

انبار

دستگاه SMT

دستگاه SMT

خط تولید

خط تولید

یکپارچه سازی کره

ادغام کره

بخشی از اتاق نشان داده شده

بخشی از اتاق نشان داده شده

آداپتور خط پیری

آداپتور خط پیری


واتساپ چت آنلاین!